สถานที่ตั้ง

 

 
 

บริษัท เจเอส ยูนิเทค จำกัด
JS UNITECH CO., LTD


38/9 หมู่ 3 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110
38/9 moo 3 Homkrad,
Samphan,

Nakhonpathom 73110


Tel : 0-3430-0310 or 0-8519-13855

Fax : 0-3432-3482

E-mail: js_unitech@hotmail.com

Line ID: jsunitech

 ติดต่อ

 

 

 

 

 

Category

Vital Sign Monitor
H100B, M3A.

Patient Monitor
M8B, M50, MFM-CMS, M80.

Fetal Monitor
Cadence, Sonatrax, F3 Fetal monitor.

ECG Recorder
SE-1200

Accessory for monitor
Accessories

Digital Ultrasound
DUS 60, DUS 8.

Infusion Pump
HX-801B new , HX-801B.

Silicone Manual Resuscitator
Silicone Manual Resuscitator.

Mobile Suction Units
Mobile Suction Units.

Micro Haematocrit Centrifuge
Micro Haematocrit Centrifuge.

Ultrasonic Tabletop Dopler
SD5&SD6.